Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s en logo’s zijn eigendom van Finenzo, dan wel bij Finenzo rechtsgeldig in gebruik. De informatie op deze website is uitsluitend voor eigen gebruik en mag niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid zonder toestemming van Finenzo. Verder dienen de aanwijzingen van Finenzo betreffende het gebruik van de verstrekte informatie te worden opgevolgd.