Disclaimer

De op deze website getoonde informatie is met veel zorg samengesteld door Finenzo. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie die is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Deze informatie is echter indicatief en aan wijzigingen onderhevig.

Finenzo en (eventuele) andere leveranciers van informatie aan deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en/of juistheid van deze website en de daarop of daardoor verstrekte informatie. Als u via deze website door middel van een hyperlink een website raadpleegt van derden dan wordt deze informatie verstrekt door de derde die op de betreffende website wordt genoemd. Finenzo aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze websites.

Aan de berekeningen die op de website kunnen worden gemaakt kunnen geen rechten worden ontleend. De berekeningen zijn aan wijzigingen onderhevig en indicatief van aard.

De informatie op deze website is uitsluitend voor eigen gebruik en mag niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid zonder toestemming van Finenzo. Verder dienen de aanwijzingen van Finenzo betreffende het gebruik van de verstrekte informatie te worden opgevolgd.