Getrouwd of samenwonend?

Onze financiële adviseur zal u eerst vragen onder welke voorwaarden u samen bent/was. Dat is van belang omdat iedere samenlevingsvorm een andere juridische en financiële afhandeling kent.
De meest voorkomende samenlevingsvormen zijn:

Getrouwd in gemeenschap van goederen

Wanneer u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, heeft u beiden recht op de helft van het gemeenschappelijk vermogen. Daarnaast moet u eventueel schulden verrekenen op 50:50 basis. De wijze waarop de verdeling wordt vastgesteld, laat u vastleggen in een echtscheidingsconvenant. Deze wordt bekrachtigd door de arrondissementsrechtbank, waarna de scheiding wordt ingeschreven bij de burgerlijke stand. Wanneer u samen tot overeenstemming bent gekomen, kunt u contact opnemen met een notaris voor de afwikkeling. U kunt hiervoor ook een beroep doen op een advocaat of mediator.


Getrouwd op huwelijkse voorwaarden

Wanneer u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, heeft u bij het opstellen van de voorwaarden afspraken gemaakt over de verdeling van de bezittingen en schulden. Nu wordt er dus niet automatisch op een 50:50 basis afgerekend. Natuurlijk probeert u alles naar redelijkheid en billijkheid te verdelen. In geval van onenigheid schakelt u een advocaat of mediator in en gaat u vervolgens naar de rechtbank. 


Geregistreerd partnerschap

Deze samenlevingsvorm kan snel worden ontbonden. Hiervoor kunt u terecht bij uw notaris. Wel dient er een akte van scheiding en deling te worden opgemaakt. Op basis hiervan vindt de finale verdeling plaats. De verdeling is afhankelijk van wat u heeft laten vastleggen bij de registratie van het partnerschap.


Samenwonend met samenlevingscontract

In het samenlevingscontract staat vaak beschreven wat er gebeurt wanneer u uit elkaar gaat. Als er niets specifieks is opgenomen over de verdeling van zaken die u tijdens het samenleven heeft vergaard, dan is de verdeling afhankelijk van de redelijkheid van u en uw ex-partner. Als u samen tot overeenstemming bent gekomen, kunt u dit via de notaris laten vastleggen. Wanneer u niet tot overeenstemming kunt u een advocaat of mediator inschakelen. 


Samenwonend zonder samenlevingscontract

Bent u gaan samenwonen zonder samenlevingscontract? Dan bent u bij de verdeling afhankelijk van de redelijkheid van u en uw partner. Onderling moeten u alles oplossen.

Voor u is het ook van belang op wiens naam de woning staat en op wiens naam de hypotheek. Staat de woning op beider naam dan heeft u beiden recht op de helft van de eventuele overwaarde. Staat de woning op naam van uw partner, maar u staat beiden vermeld op de hypotheekakte, dan kan dit gevolgen voor u hebben. Vooral als de ex-partner zijn/haar maandelijkse hypotheeklasten niet betaalt aan de bank. De bank kan dan de achterstallige betalingen bij u verhalen! U bent namelijk medeschuldenaar!


Wij vragen u bij een eerste gesprek daarom altijd de stukken mee te nemen. Denkt u daarbij aan:

·         Recente inkomensgegevens

·         Hypotheekakte

·         Samenlevingsovereenkomst

·         Waardebepaling woning

·         Overzicht leningen en kredieten

·         Overzicht spaartegoeden