Uit de praktijk

Geen situatie is hetzelfde. Dat geldt ook bij scheiding. Om u toch een beeld te geven van de mogelijkheden, geven we een paar voorbeelden. De voorbeelden gaan uit van een hypotheek die wordt overgenomen door een partner die voldoende financiële draagkracht heeft om de hypotheek te betalen.

Ed en Marion

Ed en Marion zijn getrouwd in gemeenschap van goederen, hebben geen kinderen, en gaan scheiden. De waarde van de woning is € 180.000 en de hypotheek is € 160.000. Een deel van de hypotheek is een spaarhypotheek. Geen van beiden wilde in het huis blijven wonen en de woning is verkocht voor € 180.000. De overwaarde van € 20.000 en de opgebouwde waarde van de spaarpolis is gelijk verdeeld. Voor beiden hebben we de fiscale gevolgen voor de toekomst uitgelegd wanneer een van beiden weer een woning gaat kopen en wat te doen met de opgebouwde waarde van het spaargeld.

Let op: Het komt ook voor dat een van beiden de woning overneemt van de andere partij. Ga er dan niet meteen vanuit dat de lasten 100% hetzelfde zijn!

Bent u na 2013 gescheiden en wilt u uw ex-partner uitkopen, dan krijgt u te maken met de nieuwe belastingwetgeving. De extra hypotheek die u afsluit is alleen aftrekbaar als de hypotheek volledig annuïtair of lineair afgelost wordt.


Joost en Carla


Joost en Carla gaan uit elkaar. Zij waren beiden eigenaar van een woning waarop een aflossingsvrije hypotheek rust van € 200.000. Hun huis is volgens de taxatie van de makelaar slechts € 160.000 waard. Op papier hebben zij dus een tekort van € 40.0000. Joost kan en wil de hypotheek overnemen.

Carla
Carla verkoopt haar deel van de woning aan Joost. Ze deelt mee in het verlies van € 40.000. Ze moet de helft hiervan dragen en 50% van het verlies (€ 20.000)betalen aan Joost. Carla heeft voor het financieren van het verlies een lening nodig. De rente van deze lening mag zij de komende 10 jaar belastingtechnisch aftrekken als ‘verlies verkoop eigen woning’.

Joost
Joost zijn hypotheek wordt € 180.000, omdat hij met Carla’s betaling een deel van de hypotheek aflost. Zijn eigen verliesdeel van € 20.000 lost hij niet af, dit kan hij niet betalen.
Voor Joost betekent dit het volgende:
·         Belastingtechnisch mag hij de kosten voor een hypothecaire lening tot € 160.000 (taxatiewaarde) aftrekken. Hij verwerft immers de hele woning en verkoopt niet met verlies.
·         De bank eist dat maximaal 50% van de waarde van de woning aflossingsvrij mag zijn (regels tot 1-1-2013 blijven van toepassing op hypotheken die na 31-12-2013 zijn blijven doorlopen). Joost zal dus een aanvullende aflosverplichting krijgen van € 80.000.
Ook in deze situatie kunt u er dus niet op vertrouwen dat de hypotheeklasten blijven zoals ze waren.


Bert en Anja

Bert en Anja wonen samen. Zij hebben geen samenlevingscontract of kinderen. Het enige dat ze samen hebben is de eigen woning. Deze staat te koop.  Anja verlaat de gezamenlijke woning voordat deze is verkocht en gaat huren. Ze geeft aan niet bij te kunnen dragen aan de hypotheeklasten. Bert woont in de woning en kan de lasten dragen.
Door onze bemiddeling is de “scheiding” niet uitgedraaid op een strijd met advocaten (beiden zijn immers eigenaar van de woning en moeten de lasten betalen). De lasten die Anja zou moeten betalen zijn met een versleuteling voor het woongenot van Bert opgeteld tot het moment van verkoop en verrekend met de winst bij verkoop. U begrijpt dat deze situatie anders uitpakt wanneer sprake is van een verlies bij verkoop….


Stephan en Rebecca

Stephan is zelfstandig ondernemer. Rebecca is bij hem weg. Hij wil de hypotheek nu eindelijk graag op zijn naam. Hij betaalt de hypotheek immers al 2 jaar zelf. De bank waar de hypotheek loopt, wil niet meewerken aan de omzetting omdat zijn winsten niet stabiel genoeg zijn voor de nieuwe maandlasten.

Wij hebben een betaalbaarheidsscenario uitgewerkt en de situatie, onderbouwd met zijn cijfers en met hulp van zijn boekhouder, voorgelegd bij een andere bank. Inmiddels staat de woning op naam van Stephan en woont hij al weer een jaar in zijn eigen woning. Pas toen Rebecca eindelijk van de hypotheek was afgeschreven, kon zij samen met haar nieuwe vriend een ander huis kopen.

Dergelijke situaties komen veel voor. Het zou na een paar jaar ook mogelijk zijn dat Stephan de hypotheek overneemt met een eventuele nieuwe levenspartner.


De voorbeelden schetsen iedere keer een ander scenario. En al is het boek 100 pagina’s dik, exact uw eigen situatie komt u niet tegen. Maar een ding hebben mensen uit de voorbeelden wel overeenkomstig ... Toen ze de deur uitliepen, hadden ze een beter beeld over de toekomst, meer rust en minder ruzie.

Meestal is het goed om met een onafhankelijke derde te praten, zeker bij scheidingen en zeker als het zo veel financiële impact heeft. Wij zijn specialist op het terrein van verzekeringen, hypotheken en pensioenen en staan u ook in deze lastige tijden bij.