Waar krijgt u mee te maken?

Gaat u uit elkaar én heeft u een eigen woning, dan zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. De woning waar u beiden in woont, vertegenwoordigt een waarde. Deze waarde wordt bepaald aan de hand van een taxatie door de makelaar. Als de hypotheek - en eventuele andere schulden die worden verrekend - lager is dan de waarde van de woning, is er sprake van overwaarde. Hoe groot het deel is waarop u aanspraak kunt maken, is afhankelijk van de voorwaarden waaronder u samenleefde.
Er zijn daarna een aantal scenario’s mogelijk:

U verkoopt de gezamenlijke woning 

U verkoopt de gezamenlijke woning en koopt beiden een nieuwe woning. Uw deel van de overwaarde gebruikt u voor de aanschaf van uw nieuwe huis of voor het verlagen van uw maandlasten behorende bij de nieuwe hypotheek. Let op: Koopt u een nieuwe woning, houd dan rekening met de fiscale beperkingen!

 

U koopt uw partner uit 

Dit houdt meestal in dat u de helft van de overwaarde bijleent en naar uw ex-partner overmaakt zodra de echtscheiding een feit is. Koopt u uw partner uit dan staat dat in het echtscheidingsconvenant. Bijlenen kan in de vorm van een aanvullende hypotheek, waarbij de lopende hypotheek binnen de richtlijnen van uw huidige financier wordt aangepast óf door het oversluiten van uw hypotheek.

Heeft u een hogere hypothecaire inschrijving waardoor u zonder tussenkomst van een notaris geld kunt vrijmaken? Let er dan toch op dat u de hele hypotheek kunt betalen, ook na verrekening van de eventuele alimentatie. Wij kunnen u hier alles over vertellen.

Houdt u er tevens rekening mee dat de afkoopsom van de partner onder de fiscale bijleenregeling valt!


U wordt door uw partner uitgekocht

U wordt door uw partner uitgekocht. Dan kunt u de afkoopsom gebruiken bij de aankoop van een nieuwe woning.  U kunt er ook voor kiezen om te huren. Soms is het lastig om snel in aanmerking te komen voor een huurwoning, zeker als u geen woonruimte achterlaat. Misschien komt u in aanmerking voor urgentie. Voor meer informatie over huren en urgentie kunt u contact opnemen met uw gemeente of woningbouwvereniging.


Houdt u er rekening mee dat de afkoopsom onder de fiscale bijleenregeling valt!


Uw woning heeft geen overwaarde 

We gaan er steeds van uit dat uw woning overwaarde heeft. Wat als dit niet het geval is?
Komt u na verkoop van uw woning geld tekort, dan bent u meestal ook voor de helft van de schulden aansprakelijk. De mate waarin u de schulden op u moet nemen, is afhankelijk van de samenlevingsvorm.
U kunt dit tekort echter meefinancieren in uw nieuwe hypotheek. Betrekt u een huurwoning dan kunt u een krediet afsluiten bij een bank.

TIP: Als er op de financiering van de te verkopen woning gemeentegarantie of NHG van toepassing is, kunt u eventueel in aanmerking komen voor kwijtschelding van uw schulden. Dit verzoek dient u in via uw huidige geldverstrekker bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning.